Työnohjaus 

etusivumeri.jpgMielessäni ja toiminnassani laajenee perinteinen käsitys työnojauksesta. Työnohjauksissani tarvekohtaisesti voimme ylittää rajoja konsultoinnin ja toisaalta kasvuprosessien suuntaan.

Prosessit mahdollistavat yksilön ja ryhmän kasvua, lähtökohtana itsen tunnistaminen erilaisten suojien ja roolien alta. Itsensä tai muiden johtaminen, kuten yleensä ryhmissä toimiminenkin, on haastavaa ja energiaa vievää. Hyvän työn tekemisen edellytyksenä on ymmärtää toiminnan tarkoitus ja omien työtapojen ja asenteiden merkitys suhteessa muihin. Organisaatio ja yhteisö asettaa työlle tavoitteet ja rakenteet ja niiden puitteessa kukin yksilö luo työtapansa oman persoonallisuutensa kautta arjen tilanteissa. Prosessissa tarkastellaan keskeisiä kysymyksiä ja mahdollistetaan yhdessä uusien tehokkaampien ja voimaannuttavien suuntien löytymistä. Keskeisenä on syvemmän tietoisuuden löytäminen ja niiden voimavarojen vapauttaminen, jotka ihmisessä jo on. Prosessin on mahdollista lisätä työhyvinvointia ja samalla se lisää tehokkuutta arjessa. Prosesseissa haluan vahvistaa niitä asioita, mitkä ovat hyvin.

Keskeisten kysymysten taustalla on usein esimerkiksi muutoksissa oleminen, sisäiset vuorovaikutussuhteet, yhteistyötaidot verkostoissa, kiireen tuntu, ongelmalliset tilanteet, omien työtapojen tarkastelu, uudet haasteet, omat kehitystoiveet ja asiakastapaukset.

Ohjattava voi olla esimies tai asiantuntija, jonka innoittajana on halu tiedostavampaan uudistumiseen, keskeisten kysymysten avaamiseen ja halu tunnistaa se, minkälaisen jäljen nyt jättää ja minkälaisen jäljen haluaa jättää huomenna. Tähän prosessi kylvää siemeniä.

Ohjaus voi toteutua myös ryhmässä. Ryhmä voi olla kollegiaalinen ja koostua eri organisaatioiden esimiehistä tai asiantuntijoista tai se voi koostua saman organisaation henkilöistä, joilla on yhteisiä kysymyksiä. Ryhmä on usein organisaatiossa toimiva tiimi. Osallistujat tarvitsevat halun kasvaa työssään ja ihmisenä ja halun tarkastella työtä ja työtapoja uudella tietoisuuden tasolla.

Ota yhteyttä